תרמוסטט מתקן הקבוע במכשירים חשמליים כגון מקרר או תנורי חמום ואפיה , כדי לוסת את מדת החם ולבקר את דרגת העליה והירידה של הטמפרטורות בהם . במתקנים חשמליים מסימים יש צרך לשמר על טמפרטורה קבועה . לדגמה , כאשר אופים עוגה בתנור , יש צרך לשמר על טמפרטורה שוה במשך זמן רב . אם הטמפרטורה תהיה נמוכה מדי - העוגה לא תאפה כהלכה , ואם היא תהיה גבוהה מדי - תשרף העוגה . לפיכך יש צרך במתקן מיחד שיפעיל את גוף החמום של התנור בכל פעם שהטמפרטורה בתוך התנור יורדת יותר מדי , אולם יחזר וינתק את גוף החמום מזרם החשמל כאשר הטמפרטורה עולה יותר מדי . מתקן זה הוא התרמוסטט . התרמוסטט הפשוט מרכב משני פסים צמודים , שכל אחד מהם עשוי מסוג מתכת אחר . אחת המתכות האלה מתפשטת בחמום יותר מהאחרת ולכן , כאשר הטמפרטורה של התרמוסטט עולה , צד אחד שלו מתפשט יותר מהאחר והתרמוסטט מתכופף . הזרם החשמלי המפעיל את גוף החמום של התנור עובר דרך התרמוסטט , הקבוע בצדו האחד של גוף התנור , ונוגע במגע מתכתי בצדו האחר . כאשר טמפרטורת התנור עולה יותר מדי , התרמוסטט מתכופף ומתרחק ממגע המתכת . הזרם החשמלי חדל אפוא מלזרם , גוף החמום אינו פועל והתנור א...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ