תרבות התרבות היא כלל הידע , היכולות והמימניות , דרכי החשיבה וההתנהגות , החפצים והכלים , שיצר ורכש האדם . התרבות נקנית ונלמדת והיא הפוכה של הטבעי . בעמים שונים ברחבי העולם התפתחו תרביות אפיניות בעקבות תנאי החיים והמסורות שנוצרו בהם במהלך הדורות . חקר התרביות האנושיות הוא נרחב ביותר וכולל את למוד התרביות השבטיות , הלאמיות והעממיות ; חקר ההשפעות התרבותיות ותפוצתן ; השואות בין תרביות שונות - כגון בין התרבות היהודית ליונית או בין התרבות הערבית לישראלית . תרבות ותת - תרבות התרבות היא תוצר של היכלת השכלית הגבוהה של האדם , ולכן היא אחד המאפינים הבולטים שלו . היא התפתחה במהלך ההיסטוריה האנושית הארכה והעברה , תוך כדי סנון ומיון , מדור לדור . לצד התורשה , יש לתרבות חלק נכבד בעצוב ארח החיים ודרכי החשיבה וההתנהגות של בני האדם . כל קבוצה , חברה או עם קובעים להם כללי חיים , מסורות , אמונות ודעות משלהם , ומכאן השני הקים בין התרביות בעולם . בימינו נוטים לראות בתרבות חלק ממכלול ההתרחשיות החברתיות בקרב המין האנושי : וזהו תחום נרחב ביותר הנוגע למעשה בכל ענפי האמנות והמדע : פילוסופיה ופסיכולוגיה , סוציולוג...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ