תקשרת תקשרת היא העברת מידע . המנח תקשרת משמש לתאור היכלת שיש לבני אדם לשוחח זה עם זה , וגם כדי לתאר כלים ומכשירים המאפשרים להעביר מידע ולהפיץ אותו לקהל הרחב . אמצעי תקש . רת ההמונים ( המדיה ) הם העתון , הרדיו , הטלויזיה והמחשב . מעביר המידע נקרא משגר , ומקבל המידע - קולט . כדי שהקולט יבין כהלכה את המסר המעבר אליו , קובעים מראש מערכות של סמלים וסימנים מסכמים וברורים . יש תקשרת הנקלטת על ידי העין ויש - על ידי האזן . אפשר להעביר מסרים על ידי מלים , מספרים , קולות , צלילים , אותות , דגלים , תמרורים , תנועות גוף , הבעות פנים ונעימות דבור . מבחינים בין תקשרת בין - אישית , כלומר תקשרת ישירה בין בני אדם , הרואים זה את זה ומדברים ישירות זה עם זה , לבין תקשרת המונים . תקשרת המונים אינה ישירה אלא מעברת באמצעות מתוכים הנקראים מדיה - מהמלה הלטינית מדיום , שפרושה אמצע , כלי בינים . התפתחות אמצעי התקש'רת בתקופה העתיקה העבירו ידיעות באמצעות שליחים רצים . הרץ המפרסם ביותר הוא השליח היוני , שרץ במאה ה - 5 לפני הספירה ממרתון לאתונה לארך 42 קילומטר , כדי לבשר לאתונאים על נצחון צבאם על הצבא הפרסי . העברת מ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ