תקציב תקציב הוא המסגרת הכספית הנקבעת מראש על פי ההוצאות וההכנסות המש'ערות בפרק זמן קצוב . המדינה קובעת לה תקציב שנתי , וגם אדם יחיד , משפחה ( " משק בית " בלשון הכלכלנים ) או קבוצה יכולים להכין תקציב על בסיס שבועי , חדשי ואפלו שנתי . התקציב קובע את הגבולות והבסיס לפעילות הכלכלית של הפרט , העסק , העיריה , המוסד והמדינה . הוא מביא בחשבון קדם כל את ההכנסות הצפויות ( " מקורות " בלשון הכלכלה ) , ומציב לעמתם את ההוצאות ההכרחיות והרצוניות ( " שמושים " בלשון הכלכלה ) . תקציב יכול להיות מאזן ( " תקציב אפס") . כלומר , ההכנסות מכסות את ההוצאות ; יכול להיות " תקציב עודף", כלומר ההכנסות גבוהות יותר מההוצאות ; ויכול להיות " תקציב גרעוני " - כלומר ההוצאות גבוהות יותר מן ההכנסות . התקציב - מכשיר בידי המדינה הגוף הממנה על תקציב המדינה והמפקח על הוצאתו הוא אגף התקציבים שבמשרד האוצר . נציגים של משרד האוצר מפקחים מטעמו , בשם הממשלה , על תקציבי המשרדים השונים כדי למנע חריגות מהתקציב . בישראל תקציב המדינה מגש לאשור הכנסת כחק בשלוש הצבעות , והוא המכשיר העקרי למדיניות הכלכלית של הממשלה . התקציב מתכנן לשנת כספי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ