תקליט מחשב התקליט בצורותיו השונות - תקליט קשיח , תקליטון , תקליטור - הוא האמצעי העקרי לאחסון מידע ממחשב . המידע נשמר בו באמצעות כוון הקטבים בגרגרי החמר המגנטי הנמצאים על דסקית שטוחה . בתקליטור נשמר המידע כשקעים זעירים על משטח מחזיר אור . כאשר המחשב פועל , המידע נשמר בזכרון המרכזי . זכרון זה מרכב ממעגלים משלבים , שכל אחד מהם מכיל עשרות או מאות אלפי מתגים זעירים . הזכרון המרכזי הוא מהיר מאוד , אבל חסרונו הבולט הוא שעם כבוי המחשב המידע נעלם . לכן נדרש אמצעי אחר - זול יותר ואמין יותר , המסגל לשמר על מידע ללא צרך בחשמל . תקליט קשיח , ותקליטור אמצעי זול ואמין לשמירת מידע נמצא הודות לשדה המגנטי . כדי לבנות זכרון מחשב לטוח ארך נעזרים בתכונת המגנטיות של תרכובות ברזל , המסגלות לקבל שדה מגנטי ולשמר עליו גם לאחר שמקור המגנטיות נעלם . לשדה המגנטי יש שני קטבים , המכנים " צפון " ו " דרום", המיצגים את נתוני הזכרון של המחשב בצורה של " אפס " ו " אחת". התקליט בנוי מדסקית שטוחה שעליה חמר הנתן למגנוט . כוון הקטבים , הנוצר בעזרת ראש מיחד , מיצג את נתוני הזכרון . את הנתונים האלה קוראים שוב בעזרת ראש הסורק את...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ