תקופת הברזל התקופה שבה התחיל האדם להשתמש בברזל . הברזל תפס את מקומו של הארד ( הברונזה ) בהדרגה , עד שהאדם גלה כיצד להפיק ולעבד אותו . כלי העבודה וכלי הנשק העשויים ברזל היו חזקים הרבה יותר מכלי הארד שקדמו להם . צבאות שהיו מזינים בנשק ברזל הביסו צבאות שהשתמשו בנשק עשוי ארד . זו הסבה לכך שהפלשתים , למשל , הצליחו להציק כל כך לבני ישראל , " כי נשק ברזל להם". השמוש בברזל אפשר לאדם לעבד שטחי אדמה גדולים יותר בשיטות מתקדמות יותר . כלי הברזל גם הקלו עליו את מלאכת כריתת העצים והוא החל לברא יערות . בעזרת הברזל היה נתן לבנות בתים גבוהים ויציבים יותר . פעלות אלה גרמו לפתוחה של הכלכלה בתקופת הברזל . תקופת הברזל בארץ ובעולם רב ההיסטוריונים בימינו מחלקים את תולדות התרבות לתקופות : תקופת האבן , תקופת הברונזה ( הארד ) ותקופת הברזל , על פי החמר שבו השתמש האדם ליצירת מרבית כלי העבודה וכלי הנשק שלו . הברזל שמש לצרכים רבים יותר מן הברונזה ועל כן נחשבת ראשיתה של תקופת הברזל צעד גדול קדימה בתרבות האנושית . קשה לקבע תאריך מדיק לסיומה של כל אחת משלוש התקופות ולהתחלתה של התקופה שלאחריה . לא זו בלבד שהתקופות התחי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ