תקופת בית שני כנוי לתקופה בתולדות עם ישראל בארץ - ישראל . תקופה זו החלה עם שיבת הגולים מבבל ליהודה והקמת בית - המקדש השני בשנת 516 לפני הספירה , והסתימה עם חרבן יהודה ובית - המקדש בשנת 70 לספירה . בתקופה זו שלטו בארץ - ישראל הפרסים , המלכים ההלניסטים והנציבים הרומאים . אולם בחלק ממנה היתה בארץ מדינה יהודית עצמאית - ממלכת החשמונאים . תקופת בית שני החלה בשנת 538 לפני הספירה , לאחר שכורש מלך פרס התיר לגולי יהודה לשוב מבבל ולהתישב בשטחים מצמצמים באזור יהודה . תקופה זו מכנה " שיבת ציון". בראש השבים עמדו זרבבל בן שאלתיאל ועזרא ונחמיה . בנית בית - המקדש השני החלה כעשרים שנה לאחר שובם של גולי בבל הראשונים ליהודה . בית - מקדש זה לא דמה בגדלו ובפארו לבית שבנה שלמה , אך הוא שמש מראשית הקמתו מרכז דתי ומדיני לעם ישראל . ב - 458 לכני הספירה כנס עזרא הסוכר אסכת עם בירושלים והחל ללמד את חקי התורה ולפרשם . חקים אלה היו לבסיס החקי של העם ביהודה . בתקופה זו גם נחתמו סכרי התורה והנביאים ומאז לא חלו בהם שנויים . עצמאות ושעבוד כל עוד שלטו הפרסים בארץ - ישראל , נהלו היהודים את חייהם הפנימיים בראשות הכוהן הגד...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ