תקופת בית ראשון כנוי לתקופה בתולדות עם ישראל בארץ - ישראל , שהחלה עם הקמת בית - המקדש הראשון בימי שלמה המלך במאה ה " 10 לפני הספירה והסתימה עם חרבנו בשנת 586 לפני הספירה . בתקופה זו קמו בארץ - ישראל שתי ממלכות - ישראל ויהודה . יש הכוללים בתקופה זו גם את התקופה שראשיתה ביציאת מצרים , המשכה בנדודים במדבר ובכבוש הארץ והתנחלות השבטים בה , וסיומה בתקופת השופטים שבאה אל קצה עם הקמת המלוכה בישראל . יש החותמים אותה ב " שיבת ציון", בימי עזרא ונחמיה ב - 538 לפני הספירה , ובתחלת בנינו של בית - המקדש השני . תקופת בית ראשון מכנה גם תקופת המקרא , כי נכתב עליה בספרי התנ"ך . אחוד ופלוג ראשיתה של המלוכה בישראל בימי שאול , בשנת 1025 לפני הספירה בערך , שאחד כמה משבטי ישראל . שני המלכים שבאו אחריו , דוד המלך ובנו שלמה אחדו במאה ה - 10 לפני הספירה את כל שבטי ארץ - ישראל לממלכה אדירה , שהשתרעה ממדבר סיני ועד לנהר פרת . שלמה המלך הוא שבנה את בית - המקדש הראשון בירושלים , שנועד להיות מרכז דתי ופלחני לכל שבטי ישראל . לאחר מות שלמה התפלגה הממלכה המאחדת ובארץ - ישראל קמו שתי ממלכות - ממלכת יהודה בדרום הארץ וממלכ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ