תפלה פנית האדם לאלוהיו בדברי שבח , אמונה , הודיה ובקשה . התפלה נהוגה בכל הדתות והיא חלק חשוב מן הפלחן הדתי ומן הקשר שבין המאמין לאלוהיו . היא נאמרת ביחידות ובצבור במועדים קבועים ובתנוחות גוף שונות - בעמידה , בכריעה , בהשתחויה ועוד . בני האדם נוהגים להתפלל בדרכים רבות ומגונות . יש המתפללים בבית - תפלה מסדר ויש המתפללים תחת כפת השמים , יש המתפללים במלים ידועות וקבועות ויש המתפללים ללא מלים כלל . בטקסי דת המתקימים בשבטי האינדיאנים באמריקה , לדגמה , נוהגים המתפללים לרקד קישוט קיר רקום בשלל צבעים בסגנון תימני . מלאכת המחשבת שהביאו עמם יהודי תימן השפיעה על אופיה של הרקמה הישראלית . ולשיר תוך כדי פניה לרוחות הקדושות שיסיעו ויגנו עליהם . ברבות מדתות המזרח , ביניהן בדת הבודהיסטית , נהוג לעשות מדיטציה ( ישיבה במנוחה גמורה המלוה בהרהורים פנימיים ) , מבלי שנאמרת אפלו מלה אחת . התפלה היא חלק מהפלחן הדתי , אבל גם אלה שאינם שומרים מצוות של דת כלשהי , נוהגים לעתים להתפלל במלים משלהם , בדרך כלל בשעת מצוקה או שמחה גדולה . התפלה ביהדות שרשי התפלה היהודית מצויים במקרא . בתנ"ך יש דגמאות רבות לתפלת יחיד , כ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ