תעסוקה מתן עבודה לבני אדם תמורת שכר , רוח או תגמול אחר . קימת תעסוקה מלאה , תעסוקת יתר , תעסוקה חלקית או חסר גדול בתעסוקה - שהוא מצב של אבטלה . הקף התעסוקה במשק - כלומר , המספר הכולל של העובדים בו - מלמד על המצב הכלכלי של מדינה . בין המעסקים כוללים את אלה הנעדרים באפן זמני מהעבודה בגלל מחלה , סכסוך עבודה , חפשה או סבה דומה . כן נכללים במספר המעסקים בני משפחה העובדים בעסק משפחתי ללא תשלום , לפחות שליש מזמן העבודה המקבל במקצוע או בענף . תעסוקה מלאה כאשר המצב הכלכלי טוב , קים מצב של תעסוקה מלאה . זהו מצב שבו לא קימים במשק בני אדם המבקשים תעסוקה ואינם מצליחים להשיגה . אין הכונה שכל תושבי המדינה עובדים , אלא שכל אלה המסגלים והרוצים לעבד יכולים לעשות זאת . מצב של תעסוקה מלאה הוא אחת המטרות של רב המדינות בעולם , ולעתים קרובות הממשלה יוצרת עבודות יזומות כדי ליצר תעסוקה . בדרך כלל אלה הן עבודות צבוריות המעסיקות את מי שאינו מצליח להשיג עבודה . בתקופות של עליה גדולה לישראל , כאשר העולים התקשו להשתלב במשק ולמצא תעסוקה , יזמה הממשלה עבודות בנין , נטיעת עצים , סלילת כבישים וכדומה כדי להעסיק את העולי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ