תנ"ך תורה , נביאים , כתובים - קבץ הספרים המקדש על ישראל , שבהם מספרים תולדות העם , אמונתו , חקיו וספרותו . בתנ"ך עשרים וארבעה ספרים , הנחלקים לשלושה חלקים והנבדלים זה מזה בדרגת קדשתם : התורה , שהיא החלק המקדש ביותר ; הנביאים - ראשונים ואחרונים ; והכתובים . ספרי התנ"ך קדשו ונחתמו . כלומר , החלט לכלל אותם בקבץ , ואין עוד לאיש הרשות להוסיף עליהם ספרים או לגרע מהם ספרים . תחלה קדשו חמשת חמשי התורה בימי עזרא או בגולת בבל , עוד לפני שיבת ציון . אחריהם ספרי הנביאים - שקדשו כנראה בתקופה הפרסית . ולבסוף ספרי הכתובים - שנערכו , קרוב לודאי , בתקופת החשמונאים התנין היה תושב בארצנו אך אוכלסייתו הצטמצמה בשל ציד ומחסור במקורות מים . כיום מצויים התנינים אך ורק בחוות התנינים . התנ"ך כולל עשרים וארבעה ספרים הנחלקים לשלוש חטיבות : תורה , נביאים וכתובים . ונחתמו במאה ה - 2 לספירה בערך . לאחר חתימתם של ספרי התנ"ך נהגו לכנותם בשם " כתבי הקדש " או " תורה שבכתב", בנגוד לתורה שבעל - פה . השם " מקרא " נתן לתנ"ך בשל המנהג לקרא את התורה בצבור , שהחל בימי הבית השני . עשרים וארבעה ספרי התנ"ך נחלקים מבחינת תכנם לספר...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ