תמר סוג של עצי פרי גבוהים וזקופים ממשפחת הדקליים . בראשו של דקל התמר מצויה כותרת של עלים מנצים המכנים כפות תמרים . בסוג תמר כלולים כ - 30 מיני צמחים , שמהם חשוב ונפוץ התמר התרבותי . פרי התמר נאכל לח או יבש . התמר צומח בנאות המדבר בסהרה ובמזרח התיכון , והוא הצמח החשוב ביותר לבדוים , תושבי נאות המדבר . משפחת הדקליים היא משפחה גדולה הכוללת כ - 4,000 מיני צמחים הנפוצים באזורים החמים של כדור הארץ . במשפחה זו רבים צמחי התועלת שהאדם אוכל את פרים , מפיק מהם קמח ושמן ועושה בהם שמושים שונים . התמר הוא אחד החשובים שבין הדקליים , ובעולם העתיק היה אחד הצמחים החשובים ביותר . במקרא נזכר התמר פעמים רבות והוא אחד מארבעת המינים שמברכים עליהם בחג הסכות . מקבל שהתמר הוא גם אחד משבעת המינים שהתברכה בהם ארץ - ישראל . אמנם בפסוק המונה את שבעת המינים אין הוא נזכר , אך המפרשים סוברים שהדבש המצין בפסוק הוא התמר המתוק כדבש . בקרב הבוטנאים יש חלוקי דעות לגבי מוצאו של התמר למעלה : עצי התמו התמירים אופייניים לארצות הים התיכון , ביניהן ישראל , מאז ימי קדם ועד ימינו , התמר הוא גידול חשוב בארצנו . למטה : פריו המתוק של...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ