תפוז החדש העשירי בשנה היהודית לפי מנין החדשים הנהוג היום , שבו ראש השנה חל בתשרי , והרביעי לפי המנהג הקדום שבו ראש השנה חל בחדש ניסן . מקור השם תמוז בשפה האשורית , שבה נקרא החדש דומוזי . שם זה נתן לחדש תמוז על שמו של אל הצמיחה והפריון של האשורים , שלפי האגדה מת בחדש זה . בלוח החקלאי העברי , שהתגלה בחפירות בגזר , נקרא החדש " ירח זמר". מזלו של תמוז בגלגל המזלות הוא הסרטן . חדש תמוז הוא תמיד בן 29 ימים . זהו חדש חם מאוד בארץ - ישראל , וחז"ל תארו אותו כך : " ובתקופת תמוז יוצא השמש מתיקו בשביל לבשל את הפרות ואין העולם יכול לעמד בו . למה ? שאורו קשה"( תנחומא מצוה ח ) . כמה ארועים קשים בחיי האמה היהודית ארעו בתמוז . ביום ט'בתמוז , שנת 586 לפני הספירה , פרץ נבוכדנאצר מלך בבל את חומת ירושלים . בי"ז בתמוז ארעו , לפי המסרת , חמשה אסונות לאמיים בתולדות ישראל : משה רבנו שבר בו את הלוחות , אש התמיד בטלה בבית - המקדש , אפוסטמוס שרף את התורה והעמיד צלם בהיכל , והעיר ירושלים נפרצה בימי בית שני על ידי המצביא הרומאי טיטוס . בשל כל אלה נקבע י"ז בתמוז ליום צום ( " צום הרביעי " בפי הנביאים ) . הימים שבין י"...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ