תלתן סוג צמחים הנמנה עם משפחת הפרפרניים , שהיא בין הגדולות במשפחות הצמחים . בסוג תלתן כלולים כ - 280 מינים . מיני תלתן רבים הם צמחי תועלת חשובים . מגדלים אותו כצמח מספוא , בשל הערך התזונתי הרב של עליו וגבעוליו . דיוקנו של תלמי , האסטרונום , הגיאוגרף והמתמטיקאי , הידוע בכינויו - תלמי האלכסנדרוני תלמי נחשב לגדול התוכנים בעת העתיקה . מטבע של תלמי סוטר ( למעלה ) ומטבע מימי תלמי ה - 14 . דיוקן המלך בצידו האחד של המטבע וסמל הממלכה בצידו האחר . את התלתן , כמו צמחים אחרים מבני משפחתו וביניהם אספסת ובקיה , מגדלים כצמח מספוא , המשמש מאכל לצאן ולבקר הן בשדות המרעה והן לאחר הקציר כשהוא ירק או מיבש . חשיבותם של מיני התלתן גם בפקעיות החנקן שבשרשיהם המעשירות את הקרקע בחנקן . בישראל גדל כצמח תרבות התלתן האלכסנדרוני . בארצות אחרות מגדלים בתרבות מיני תלתן אחרים : התלתן האדם , תלתן הכלאים והתלתן הזוחל .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ