תלמיים בית מלוכה הלניסטי ( ממוצא יוני ) , ששלט במצרים מסוף המאה ה - 4 עד אמצע המאה הראשונה לפני הספירה . נקרא על - שם מיסד השושלת תלמי ה - ר ( פטולמיוס בן לגוס ) המכנה סוטר ( המושיע ) . תלמי ה - ו היה מצביא בצבאו של אלכסנדר הגדול , מלך ממוצא מוקדוני שכבש את מצרים בשנת 332 לפני הספירה . לאחר מות אלכסנדר היה תלמי סוטר אחד הדיאדוכים ( יורשים ביונית ) שנאבקו על השליטה בממלכתו העצומה של אלכסנדר . יריביו העקריים היו אנטיגונוס וסלוקוס הראשון . במהומות שפרצו אחרי מות אלכסנדר ( 323 לפני הספירה ) , השתלט תלמי על עמק הנילוס . בשנת 306 לפני הספירה הוא הכריז על עצמו למלך מצרים ובסס את שלטונו בארץ היאור . בשנת 301 לפני הספירה כבש תלמי את ארץ - ישראל , את חוף פניקיה ואת קפריסין , וכן ערים יוניות אחדות באסיה הקטנה . כך התחדשה בימיו האימפריה המצרית , שהיתה בזכותו החזקה בממלכות הדיאדוכים . בארץ - ישראל שלטו התלמיים עד כבושה הסופי על ידי הסלוקים בראשית המאה ה - 2 לפני הספירה . מצרים התלמיית נהלה מדיניות רבת מעוף והתקשרה , בין השאר , בברית עם רומא , שהיתה ביחסי עוינות עם יריבותיה . מלכי בית סלוקוס שמרכז ש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ