תלמוד שמם הכולל של שני החבורים הגדולים , התלמוד הירושלמי והתלמוד הבבלי , שהם פרושים והרחבה של המשנה . עקרו של התלמוד הוא דיוני רבנים בעניני הלכה ומשפט של הדת היהודית , אך הוא מכיל את פרי יצירתם הרוחנית של חכמי ישראל במשך מאות שנים , בתחומים שונים ובצורות ספרותיות שונות . התלמוד נוצר במשך 600 שנה , ונכללים בו דבריהם של יותר מ - 3,000 חכמים . מצויים בו שני חלקים - המשנה והגמרא . המשנה היא סכום הדינים המשלימים את התורה , ואלו הגמרא - שפרושה בארמית " למוד " - היא השלמה למשנה וכוללת את הוכוחים , השקלא וטריא , שהתעוררו בין החכמים על הדברים שנאמרו במשנה . התלמוד הבבלי , שנחתם קרוב לשנת 500 לספירה , מביא את דבריהם של החכמים שישבו בבבל , ואלו התלמוד הירושלמי , שנחתם קרוב לשנת 400 לספירה , מביא את דבריהם של חכמי ארץ - ישראל . החכמים הנזכרים במשנה , שחיו בתקופה שבין מותו של הלל ( 10 לספירה ) ובין חתימת המשנה , מכנים " תנאים", והחכמים הנזכרים בגמרא מכנים " אמוראים". חכמים מאחרים יותר , שחיו במאות ה - 6 וה - 7 , הוסיפו פרושים לתלמוד לאחר חתימתו והם מכנים " סבוראים". החכמים שבאו אחריהם מכנים " גאוני...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ