תכנה תכנה - או תכנית - היא אסף פקדות למחשב המורות לו אילו פעלות עליו לבצע . המנח " תכנה " מתאר את תכניות המחשב , בנגוד ל " חמרה " המצין את מבנה המחשב והמעגלים המרכיבים אותו . תכנת מחשב היא רשימה של פקדות המוכנות לבצוע על ידי מחשב . התחום העוסק בפתוח תכנה נקרא הנדסת תכנה , והוא מתיחס לכל הפעלות הדרושות כדי להפיק תכנה איכותית : תכנון , נהול , בדיקה ותעוד התכנה . ההבדל החשוב ביותר בין תכנה לחמרה הוא שנתן לשנות בקלות את התכנה , כך שעל אותה מערכת של חמרה אפשר להריץ תכניות שונות , ולשפר אותן בלי שיהיה צרך לגעת ברכיבי המחשב עצמו . מחשבים נמצאים בשמוש ברב תחומי החיים . לכל תחום נכתבות תכניות מיחדות , אולם נתן לקבע קבוצות של תחומים שיש להם מאפינים דומים . קימות , למשל , תכנות מדעיות והנדסיות ששמשו עוד את המחשבים הראשונים . תכנות אלה משמשות , למשל , לחזוי מזג האויר , לחשוב זרימת האויר מעל לכנפי מטוס , לחשוב מסלול של פגז או טיל , לחקר התפתחות היקום , לחקר מבנה האטום ועוד . תכנות לעבוד נתונים מנהלי משמשות בעולם העסקים ובמשרדים . לדגמה , בבנקים ובחברות בטוח , במשרדי ממשלה כגון מרשם התושבים של משרד ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ