תכי , תכיים עופות ממשפחת התכיים שבסדרת התכאים . אלה הם צפורים קטנות או בינוניות , צבעוניות ביותר , החיות בעקר ביערות הטרופיים בלהקות גדולות . התכיים מרבים להשמיע קולות פטפוט , ורבים מהם מסגלים גם לחקות קולות ואף מלים פשיטות בשפת האדם . קל לגדלם בשבי והם מאריכים ימים . בשל כל התכונות האלה הם הפכו לצפורי הנוי המקבלות ביותר בעולם . לתכים כנפים קצרות ומעגלות ותעופתם חלשה , אך הם מיטיבים לתמרן בין עצי היער הסבוכים . רגליהם קצרות וחזקות ואצבעותיהן פונות שתים קדימה ושתים לאחור , ולא שלוש קדימה ואחת לאחור , כמו אצל רב הצפורים . סדור זה של האצבעות מאפשר להם ללפת בחזקה את הענפים שעליהם הם יושבים והולכים . בשעת טפוס הם נעזרים גם במקורם החזק , שהוא קצר ולסתו העליונה מאנקלת וכפופה . כך יש לתכי המטפס מעין שלוש גפים המשמשות אותו . סדור האצבעות מתאים ללפיתת פרות , והמקור - לסחיטת הפרות העסיסיים ולפצוח הפרות היבשים . בדרך כלל התכי אוכל , כשהוא לופת את מזונו באחת מקורו של התירס ביבשת אמריקה , שם תורבת על ידי האינדיאנים לפני אלפי שנים . מאמריקה התפשט התירס תחילה לאירופה ולאחר מכן לעולם כולו . מימין - תיר...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ