תחית המתים אמונה כי באחרית הימים ( בעתיד הרחוק ) יקומו המתים מקבריהם וישובו לתחיה בדמותם הגופנית שמלפני מותם . רמזים לתחית המתים מצויים כבר בתנ"ך , למשל בחזון העצמות היבשות של הנביא יחזקאל או בדברי ישעיהו " הקיצו ורננו שוכני עפר"( כו יט ) . רעיון תחית המתים השתלב גם בתפלה . בתפלת " שמונה - עשרה", בברכה השניה , פונה המתפלל לה'במלים " מחיה מתים", ובתפלת ההשכמה נאמר : " אלוהי נשמה שנתת בי ... ואתה עתיד לטלה ממני ולהחזירה בי לעתיד לבוא". תפלה מיחדת , המדגישה את האמונה בתחית המתים , נאמרת כאשר מבקרים בבית - קברות : " ברוך אתה ה'. . . אשר יצר אתכם בדין ... והמית אתכם בדין ... ועתיד להחזיר ולהחיותכם בדין". התפתחות רעיון תחית המתים ביהדות האמונה בתחית המתים התקבלה ביהדות בתקופה שלאחר גלות בבל . בימי הבית השני האמינו בה בעקר האיסיים והפרושים , ואלו הצדוקים דחו אותה . התלמוד ראה באמונה בתחית המתים את אחד מיסודות היהדות , והרמב"ם כלל אותה בי"ג העקרים שלו : " אני מאמין באמונה שלמה , שתהיה תחית המתים ...". עם זאת , התחבטו הרמב"ם והוגים אחרים בשאלת משמעות העולם הבא . הם התלבטו בסתירה העולה מרעיון תח...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ