תחבורה מכלול אמצעים המשמשים להעברת בני אדם ומטענים ממקום אחד לאחר . אמצעי התחבורה בימינו נחלקים לשלושה סוגים עקריים : יבשתיים , ימיים ואויריים . מאז ימי קדם קשורה התרבות האנושית בהתפתחותם של אמצעי התחבורה . ללא אמצעי תחבורה אי - אפשר לקים קשרי מסחר ותרבות בין יושבי ערים וארצות רחוקות , או להטיל מרות של שלטון מרכזי על מדינה שלמה . בחברה המודרנית תלוי קיומו של האדם באמצעי תחבורה רבים . אנו משתמשים במכונית או בתחבורה צבורית , כגון אוטובוס , חשמלית ורכבת , כדי להגיע לבית - הספר ולמקום העבודה . המוצרים שאנו קונים ומשתמשים בהם מיבאים מארצות קרובות ורחוקות באמצעות ספינות , משאיות ומטוסים . גם כדי לנסע לעיר או לארץ אחרת לצרך עבודה או טיול אנו נזקקים לאמצעי תחבורה מתאימים . התחבורה בימי קדם בימי קדם התקימו שני סוגים חשובים של אמצעי תחבורה : תחבורה יבשתית ותחבורה ימית . שניהם שמשו בעקר למסחר ולפעילות צבאית . התחבורה היבשתית השתמשה בבעלי - חיים כדי לעבר מרחקים גדולים על פני האדמה . בני אדם , סחורות וגדודי צבא על כל נשקם נעו ברכיבה על גבי סוסים , במרכבות או בשירות גמלים שחצו מדבריות גדולים . בין ה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ