תורה שבעל - פה כנוי לספרות המבססת על חמשת חמשי תורה , שהם התורה שבכתב . התורה שבעל - פה כוללת את המשנה , התלמוד , התוספתא , מדרשי ההלכה ומדרשי האגדה . עוד בתקופת המקרא התעורר הצרך להבהיר , לפרש ולפרט את המצוות הכתובות בתורה . צרך זה הלך וגבר עם חלוף הדורות והשתנות תנאי החיים של עם ישראל . כך , למשל , התורה אוסרת על מלאכה בשבת , אך אינה מפרטת אילו הן המלאכות האסורות . בשל אי בהירות זו החלה להתפתח מסרת שעברה בעל - פה מדור לדור , העוסקת בכונות המפרטות של המצוות השונות . תופעה דומה התקימה לגבי החלק הספורי של התורה ושל שאר ספרי התנ"ך : הלכה ונוצרה ספרות של אגדות ומדרשים אשר פרטו והרחיבו את המספר במקרא . במחצית המאה ה - 2 לספירה , אחרי חרבן הבית השני וכשלון מרד בר - כוכבא , הגיעו חכמים בבית מדרשו של רבי עקיבא למסקנה , כי האסור על רשום המסרת אינו תואם את התנאים החדשים ויש סכנה ממשית שהיא תאבד . לפיכך החלו ברשום המסורות השונות ובעריכתן . התורה שבעל - פה כוללת את המשנה והגמרא , שהיא פרוש ספרי תורה בבית - הכנסת הגדול בירושלים . הספרים מעוטרים ומוגנים במעטה עשוי קטיפה או עץ . התורה , כשמה כן היא ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ