תורה שם כולל לחמשת החמשים ( ספרי התורה ) : בראשית , שמות , ויקרא , במדבר ודברים . התורה היא הקבץ הראשון בשלשת הקבצים המהוים את התנ"ך . לפי ההשקפה המסרתית היא קדושה יותר מן ה " נביאים " וה " כתובים", משום שנתנה על ידי ה'למשה . על פי מסרת זו , התורה נקראת גם " תורת משה " והיא הבסיס והתקף של ההלכה היהודית . חמשת חמשי התורה כוללים בעקר ספורים , וכן שירים , שירות , רשימות יחס , נאומים , רשימות של מפקדי אכלוסין , דינים וחקים ועוד . התורה מתארת את ראשיתה של האנושות מאז בריאת העולם ואת קורות עם ישראל מימי אברהם ועד למות משה והכניסה לארץ כנען . יש בה גם חלק משפטי : פרוט תרי"ג ( 613 ) החקים והמצוות . מהן מצוות שבין אדם למקום ( אלוהים ) , ומהן מצוות שבין אדם לחברו . המסרת הבחינה גם בין רמ"ח ( 248 ) מצוות " עשה", לבין שס"ה ( 365 ) מצוות " לא תעשה". בין החלק ההיסטורי לחלק החקי קים קשר הדוק : רק מתוך ספור קורותיהם של בני ישראל והברית שנוצרה בינם לבין האלוהים נתן להבין את הדרישה לקים את חקי התורה . התורה מחלקת לפרשות ולפרקים . אולם בנגוד לחלקה לפרשות , שהיא עברית מקורית , מקורה של חלקת התורה לפרקים ה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ