תוקידידס היסטוריון אתונאי . נחשב לגדול ההיסטוריונים היוניים בעת העתיקה . הכניס שיטתיות מדעית בכתיבת היסטוריה . החשוב בספריו עוסק במלחמה בין אתונה לםפרטה . חי בשנים 460 - 395 לפני הספירה . פרטי חייו של תוקידידס אינם ידועים במלואם , פרט לכך שנבחר למשרת סטרטגוס ( מפקד ראשי ) בשנת 424 לפני הספירה . בעת שרותו הצבאי ארעה תקלה והשיטת שבפקודו אחרה בבצוע פקדה לחוש לעזרת עיר יונית נצורה . כענש הוא הגלה לחצי האי הפלופונסי . במשך עשרים שנה חי תוקידידס בגלות ואסף חמר לחבור ספרו " תולדות מלחמת פלופונס " ( תרגם לעברית ) , הסוקר ומנתח את המלחמה בין אתונה לספרטה , שהתרחשה בימיו . הוא לא הספיק להשלים את חבורו הגדול . בערב ימיו חזר לאתונה ומת זמן קצר לאחר שובו . תוקידידס מכנה " אבי ההיסטוריה המדעית". הוא לא ראה את תפקידו בלקוט ספורים ועבדות גרידא , אלא גרס כי יש לבדק כל עבדה , לאמתה ולהסבירה . כך הכניס למדע ההיסטוריה את הבקרת , שהיא אבן - יסוד למדע בכלל . אתונה היסטוריה ספרטה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ