תוספתא קבץ של בריתות ( משניות חיצוניות ) , שהיו ידועות בעת חתימת המשנה , אך רבי יהודה הנשיא , עורך המשנה , לא כלל אותן במשנה . התוספתא ערוכה כמו המשנה ודנה באותם נושאים . התוספתא מפרשת הלכות ומשניות בלתי ברורות ומרחיבה פרטים , והיא כוללת הלכות , דינים , דברי אגדה ומוסר . הסדרים והמסכתות שלה מקבילים לאלה של המשנה , שמותיהם לעתים זהים ולעתים אחרים . התוספתא כתובה עברית ויש בה מעט מלים ארמיות ויוניות . כדי שהמשניות האלה לא יאבדו , אספו וכנסו אותן תנאים שונים בתוספתות , שהן מעין תוספת למשנה . חברו גם קבצים מיחדים של תוספתות , במיחד מבית - מדרשו של רבי עקיבא , שיש בהם הרחבה והשלמה למשנת רבי יהודה הנשיא . אחת התוספתות הידועות היא זו של רבי חיא , תלמידו של רבי יהודה הנשיא , שהתלמוד מרבה לצטט ממנה . תוספתא זו אבדה עם השנים . בספרי התלמוד הנדפסים בימנו מופיעה תוספתא , כפי הנראה היחידה שנותרה . תוספתא זו יצאה לאור בונציה ב - 152 ו , כספר נפרד מלוה בפרושים . יהודה הנשיא משנה עקיבא , רבי תנאים  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ