תוספת יקר תוספת שהעובדים השכירים מקבלים לשכרם בעקבות עלית מחירים שחלה במשק . שיטה זו נועדה לצמצם את הפגיעה ברמת החיים של העובד . תוספת היקר נתנת על סמך הסכם שנחתם בין ארגוני המעסיקים להסתדרות העובדים הכללית . מחירי המוצרים והשרותים שאנחנו צורכים אינם יציבים , ולרב הם נמצאים במגמת עליה . שנויים אלה ביקר המחיה באים לידי בטוי במדד המחירים לצרכן . מדד זה בודק את מחיריהם של כמה מוצרי יסוד , שמשפחה ממצעת נזקקת להם באפן שגרתי , ולפיו קובעים את תוספת היקר . כאשר המחירים עולים , תנאי המחיה נעשים יקרים יותר . הדבר בולט במיחד במצב של אינפלציה קיצונית , שבה יש עליה גדולה ומהירה מאוד של מחירים . במקרה זה העובד העצמאי יכול להעלות את מחיר המוצרים שהוא מיצר או השרותים שהוא נותן . אולם העובד השכיר , המקבל את משכרתו מהמעביד , תלוי בו . כדי לפצות את העובד השכיר על העליה ביקר המחיה , נקבעה שיטת תוספת היקר . על פי שיטה זו מקבל העובד באפן אוטומטי , בעקבות כל עלית מחירים , תוספת של אחוז מסים ממשכרתו שנועדה למנוע את שחיקתה . מדי כמה שנים מחדשים את ההסכם ומעדכנים אותו על פי שעור האינפלציה הקימת במדינה . הפצוי ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ