תולעים כעשרים אלף מינים שונים של בעלי - חיים נכללים בקבוצת התולעים . יש בה שלוש מערכות גדולות של בעלי - חיים חסרי - חליות : תולעים שטוחות , תולעים נימיות ותולעים טבעתיות . יש מינים חפשיים החיים ברבם בים , ומעוטם - במים מתוקים וביבשה , ויש מינים טפיליים הנטפלים לפנדקאים רבים ושונים : יונקים , עופות , דגים , חסרי - חליות וצמחים . גופן של התולעים בנוי שלוש שכבות עבריות . הגוף לרב מארך ובעל סימטריה דו - צדדית , כלומר , אם נחצה אותו לארכו , נקבל שני חלקים שוים . אפשר להבחין בגופן בחלק קדמי ואחורי ולרבן יש ראש בחלק הקדמי . בראש נמצא מרכז מערכת העצבים , וכן איברי חוש כעינים או מששנים , ופעמים רבות גם פתח פה . לרב התולעים יש גם צד גחוני תחתון וצד גבי עליון . כלן חסרות רגלים ורבן נעות בתנועות פתול של כל גופן . כמה מן התולעים הטפיליות גורמות נזקים כבדים ומחלות לאדם ולמשקו . בולטים ביניהם הכרץ השלשולי , הנמטודות , העלוקות והשרשור . רק מעטות מבין התולעים מועילות לאדם , ביניהן השלשול המתחח ומטיב קרקע חקלאית ; שלשול הצנורות , המשמש להאכלת דגי אקוריון , וכמה מיני תולעים , המשמשים פתיון לדיגים או מאכל...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ