תהלים הספר הראשון בקבץ כתובים . הוא נקרא תהלים על שום ק"ן ( 150 ) מזמורי התהלה לה'הכלולים בו . מזמורים אלה הם דברי תפלה הכתובים בקצב שירי . משערים כי רבם נועדו לשירה בבית - המקדש בלווי כלי נגינה שונים . כתיבתם מיחסת לדוד המלך . תהודה בין שני קולנים . אם שני הקולנים יכולים להפיק צליל זהה , כלומר ליצור אותה תדירות של גלי קול , יגרמו גלי הקול הנוצרים בעקבות ההקשה על הקולן הראשון לתנודות בקולן האחר , וגם הוא ישמיע צליל , למעלה : על פי המסורת הסינית התה הפך למשקה בתקופת באלף השלישי לפני הספירה . מהמאה הרביעית לפני הספירה התפשט השימוש בתה בארצות אחרות , וכיום כמחצית מתושבי העולם שותים אותו בהנאה . בתמונה - סינים במטעי התה . למטה : מערכת כלי תה סינית . סביב התה התפתחו מנהגים רבים במזרח , ושתייתו אינה תמיד פעולה שבשגרה אלא משולבת גם בפולתן . בבריטניה , שהתה היה ל . משקה הלאומי . שלה , נוהגים רבים לשתות תה ב " שעת התה", אחר הצהריים . המזמורים מבטאים את רגשותיו של אדם יחיד או של צבור כלפי אלוהים . עקרם של רגשות אלה הוא התפעלות ושבח על מעשיו הרבים , ובעקר רגש של בטחון ואמונה בה'. יש ביניהם מזמורי...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ