תהודה תהודה היא מצב שבו מתרחשת העברת אנרגיה ממערכת אחת לאחרת באמצעות תנודות . התהודה מתרחשת כאשר שתי המערכות מתנודדות באותה תדירות , כלומר יש להן אותו מספר של תנודות בשניה . במערכות רבות , כמו מיתר של כלי נגינה או מעגל חשמלי שיש בו קבל וסליל , יכולות להתקים תנודות בתדיריות מסימות בלבד . כאשר שתי מערכות כאלה מתנודדות באותה תדירות , כלומר יש להן אותו מספר תנודות בשניה , אנרגיה יכולה לעבר ממערכת אחת לאחרת . לדגמה , אם מקישים בקולן בקרבת מיתר של פסנתר המכון לאותו גבה צליל של הקולן , כלומר לאותה תדירות של תנודות , יתחיל המיתר להתנודד גם הוא . לתופעה זו , שבה אנרגיה עוברת בין מערכות המתנודדות באותה תדירות , קוראים תהודה . הדבר דומה לדרך שבה גורמים לנדנדה להתנדנד : אם דוחפים אותה בקצב מחזורי , תנודותיה הולכות ומתגברות , עד שהיא מתנודדת בחזקה . אולם לשם כך צריך שתדירות הדחיפה תהיה שוה לתדירות תנודתה של הנדנדה , כלומר שהנדנדה תקבל דחיפה אחת בלבד בכל מחזור תנודות . שמושי התהודה את תופעת התהודה מנצלים , למשל , במקלט רדיו או טלויזיה . כל תחנת שדור משדרת גלים אלקטרומגנטיים בתדירות משלה . כל הגלים ה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ