תאו בן בקר גדול וכבד הנמנה עם משפחת הפריים שבסדרת מכפילי - הפרסה . כיום מכרים חמשה מיני תאו . הידועים מביניהם הם התאו האפריקני והתאו ההודי , שהם בני סוגים שונים . התאו הוא אוכל עשב ומעלה - גרה טיפוסי . הוא חי בעדרים הכוללים לעתים מאות פרטים . כמה מן הזכרים הזקנים והגדולים חיים בבדידות בנחלות ( טריטוריות ) שהם מבססים להם , לרב ליד סבכים של צמחי בצה . התאו האפריקני התאו האפריקני הוא אחד הגדולים בבני משפחת הפריים . ארך גופו 2.10 - 3.40 מטרים . גבה כתפיו 00 . ו - 1.70 מטרים , תא פוטואלקטרי ! הפוטונים של האור פוגעים בקתודה ומוציאים ממנה אלקטרונים המגיעים לאנודה . חלל השפופרת ריק מאוויר . תהליך חלוקת התא . מימין : חלוקה אל - מינית ( מיטוזה ) . משמאל : חלוקה מינית , הנקראת גם חל ( קת הפחתה , מיוזה ) .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ