שתנן חמר הנוצר בעקבות פרוק החלבונים בגוף האדם . השתנן ( אוראה ) נוצר בכבד בתהליך מחזורי , הנקרא " מעגל האוראה". השתנן הנוצר בכבד נפרש לדם , ומתנקה מהדם לשתן על ידי הכליות . מחלת כבד קשה תגרם להפרעה במעגל האוראה ולעליה של חמרי המוצא שלה בדם , ביניהם האמוניה . עלית כמות האמוניה בדם עלולה לגרם נזק מחי . מחלת כליות קשה , לעמת זה , תפגם בסלוק השתנן מהדם לשתן , ואלו עלית רכוז השתנן בדם והסתננותו לרקמות , תגרם נזקים משניים רבים ברקמות , כגון : חסר דם , נזק לקרום הלב , נזק למערכת העכול , וזאת בנוסף לנזק הראשוני הקים כבר בכליות . אחת המטרות בטפול בכליה מלאכותית ( דיאליזה ) היא להפחית את רמת האוראה בדמם של החולים , אשר כליותיהם חדלו לפעל . לכן רכוז השתנן בדם האדם הוא אחד המדדים החשובים לבריאותן של הכליות . אמוניה חלבונים כבד כליה שתן פסלו של " הילד המשתין : המוצב באחד מרחובות בריסל שבבלגיה , זכה לפופולריות רבה ותיירים רבים באים לצפות בו .  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ