שק הוראה בכתב לבנק לשלם למוסר ההוראה את סכום הכסף הרשום עליה . כל אדם שיש לו פקדון בבנק וחשבון שקים רשאי לכתב שק הנותן הוראה לבנק לשלם סכום מסים לאיש ששמו רשום בשק ( המוטב ) . השמוש בשקים נותן בידינו אפשרות לשלם סכומים גדולים וקטנים בלי להזקק לכסף מזמן . השקים הראשונים נכתבו באיטליה במאה ה - 15 , אולם רק במאה ה - 19 נפוץ השמוש בצורה זו של תשלום . קימים סוגים אחדים של שקים , כגון שק בנקאי - שק שהבנק אחראי לפרעון הסכום הרשום עליו . אדם המשלם באמצעות שק זה חיב תחלה לקנותו מהבנק . יש גם שק דחוי - שק הנתן מראש ובו מצין תאריך מאחר יותר , שבו נתן לפרע אותו . כיום נפוץ יותר השמוש בכרטיסי אשראי , המחליפים את השקים כאמצעי תשלום שאינו מזמן . בנק כסף  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ