שעטנז מעשה כלאים . בגד העשוי מתערבת של צמר ופשתן . התורה אסרה על בני ישראל ללבש בגד כזה . בתורה לא נתפרש מדוע נאסר ללבש בגד העשוי שעטנז . ובמרוצת הדורות העלו סברות שונות לטעם המצוה . יש האומרים , כי הסבה היא שאסור לערבב דברים שנבדלו בטבע . לדעת הרמב"ם , הסבה לכך היא שבעבר נהגו כוהני עבודה זרה ( עובדי אלילים ) ללבש בגדים כאלה , והתורה , שבקשה לעקר כל זכר של עבודת אלילים , אסרה גם על השעורה בויתה לפני כעשרת אלפים שנה ככל הנראה באזורנו , אך כיום היא גדלה בכל רחבי העולם . משערים כי מקורה של השעורה התרבותית בשעורת התבור - אחד משישה מיני השעורה הגדלים בר בארץ - ישראל . לבישת מלבושים כאלה . יש גם סברה , כי האסור על לבישת שעטנז מקורו באיבה עתיקת הימים בין עובדי האדמה , שלבשו בגדי פשתן שהוא מן הצומח , לבין רועי הצאן שלבשו בגדי צמר הבא מן החי . סברה אחרת היא , כי מאחר שהפרכת של המשכן נארגה " שש ותכלת", כלומר פשתן וצמר , נאסר על פשוטי עם ללבש בגדים מאריג כזה . כלאים רמב"ם  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ