שעון מכשיר המשמש למדידת זמן . יש שעוני שמש , שעונים מכניים , שעונים אלקטרוניים , שעונים אטומיים ואחרים , וכלם מבססים על תופעות פיסיקליות החוזרות על עצמן שוב ושוב באותו קצב . מימי קדם נסה האדם לבנות מכשירים למדידת הזמן . המכשירים הראשונים ששמשו למדידת זמן היו שעוני שמש , שפעלתם מבססת על השנוי שחל במשך היום בארך ובכוון של הצללים . שעון שמש ראשון נבנה כנראה במצרים אלף שנה לפני הספירה בערך . שעונים קדומים אחרים היו מבססים על קצב של זרימת מים או מעבר חול בין שני כלים , או על קצב בערה של נרות או מנורות שמן . שעונים מכניים ראשונים הופיעו בארצות אירופה בסוף המאה ה - 13 . אלה היו שעונים גדולים וכבדים , שהצבו בעקר בראשי מגדלים . מנגנון השעון הפעל על ידי משקלת , שהיתה קשורה לחבל , שנכרך סביב גליל התלוי על ציר . כבדה של המשקלת גרם לגליל להסתובב , ותוך כדי כך להפעיל מערכת של גלגלי שנים , שהניעו את המחוגים . כדי להבטיח שהחבל לא ישתחרר בבת אחת , היה במערכת גלגלי השנים גלגל זיזים מיחד , שכנה גלגל מחגר . מעצור מיחד עכב את תנועת גלגל המחגר , ועצר על ידי כך את תנועת מערכת גלגלי השנים כלה . המעצור היה קשו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ