שנאי שנאי ( טרנספורמטור ) הוא מכשיר לשנוי המתח של זרם חלופין . השנאי מרכב מלבת ברזל , שצורתה לרב כשל טבעת מלבנית , ועליה מלפפים שני סלילי תיל מוליך המבדדים זה מזה . כאשר זורם זרם חלופין בתיל האחד - המכנה סליל ראשוני - נוצר שדה מגנטי מתחלף בלבת הברזל , ושדה זה גורם ליצירת זרם חלופין באותה תדירות בסליל האחר - המכנה סליל משני . התופעה מכנה השראה אלקטרומגנטית . המתח החשמלי הנוצר בסליל המשני אינו שוה למתח שעל הסליל הראשוני . היחס בין שני המתחים האלה הוא היחס בין מספרי הלפופים של הסלילים . אם , לדגמה , המתח על הסליל הראשוני הוא 50 וולט , ומספר הלפופים בסליל המשני הוא כפלים מזה של הראשוני , יהיה המתח על הסליל המשני 100 וולט . על ידי בחירת יחס מתאים בין מספר הלפופים בשני הסלילים אפשר להפיק ממתח מסים כל מתח משני רצוי - קטן או גדול מהמתח הראשוני . שמושי השנאי משתמשים בשנאי כדי להתאים מתח מסים למכשיר חשמלי שנוצר למתח אחר . לדגמה , כאשר משתמשים בישראל , שבה מתח רשת החשמל הארצית הוא 220 וולט , במכשיר שיצר בארצות - הברית שבה מתח הרשת הוא 10 1 וולט , יש צרך להשתמש בשנאי שיוריד את מתח הרשת לכדי מחצית ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ