שמשון שופט ומושיע בישראל , בן שבט דן . חי במחצית הראשונה של המאה ה - ו ו לפני הספירה ונלחם כל ימיו בפלשתים . המקרא מתארו כגבור בעל כח אגדי . לדתו של שמשון קשורה במעשה נסים : ה'התגלה לאמו , אשת מנוח העקרה , ובשר לה כי הבן שיולד לה יהיה נזיר אלוהים מבטן ( שופטים יג ה ) . הוא גם הודיע לה כי בנה " יחל להושיע את ישראל מיד פלשתים"( שם ) . ואכן , הצד המשתף לכל עלילות הגבורה של שמשון הוא המאבק בפלשתים , שהתחזקו בתקופה זו ושלטו בחלק משטחה של יהודה . מקור כחו של שמשון היה בשערו , שנאסר עליו לגוזרו . ואכן כאשר נגזר שערו הוא אבד את כחו הגדול . " תמת נפשי עם פלשתים ... " שמשון היה אמנם משבט דן , אך משפחתו נמנתה עם אלה מבני דן שהתגוררו בגבול יהודה ופלשת , בין צרעה לבין אשתאול ( בשפלה הצפונית , סמוך לנחל שורק ) . מן הספורים על שמשון עולה , כי למרות הסכסוך בין שני העמים התקימו ביניהם גם יחסי שכנות : שמשון נשא לו אשה מבנות פלשתים שבעיר תמנה ( שופטים יד ) , ולאחר מכן התידד עם פלשתית אחרת , דלילה , שגלתה את סוד נזירותו והסגירה אותו לידי הפלשתים . אך גם לאחר שנשבה שמשון ועיניו נקרו , לא נשברה רוח הלחימה ש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ