שמש מערכת מערכת השמש היא קבוצה של גרמי שמים שבמרכזה נמצאת השמש , והיא חלק מגלקסית שביל החלב . סביב השמש סובבים תשעה כוכבי לכת , שאחר מהם הוא כדור הארץ . מלבדם יש במערכת השמש מספר רב של כוכבי לכת זעירים הנקראים אסטרואידים , כוכבי שביט המקיפים את השמש במסלול אליפטי מאוד , וכן סלעים וגרגרי אבן , שכאשר הם חודרים לאטמוספרה שלנו , הם נקראים מטאורים . בדיקות של סלעי כדור הארץ , סלעים שהובאו מן הירח ושאריות של מטאורים העלו , כי כל החמר המוצק שבמערכת השמש התגבש וקבל את צורתו לפני כ - 4.5 - 5 מיליארדי שנים . לפי הערכה , זהו גם גיל השמש עצמה . כך מורות בדיקות ספקטרוסקופיות של אור השמש , שמהן נתן ללמד על היחס בין שעור המימן ושעור ההליום בה . ( קרינת השמש נוצרת בתהליך גרעיני שבו היפך מימן להליום . ) מדידות אלה אף הראו כי צפויה לשמש תקופת חיים של כעשרה מיליארדי שנים נוספות , לפני שיחולו שנויים נכרים באורה . יצירת מערכת השמש כיצד נוצרה מערכת השמש ? האסטרונומים חושבים כי לפני כ - 55 מיליארדי שנים היה באזור שבו נמצאת היום מערכת השמש , ענן של גז ואבק . כח הכבידה גרם לענן זה להצטופף ולהצטמצם , ותוך כדי כ...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ