שמש השמש היא כדור של חמר לוהט הנמצא במרכז מערכת השמש . זהו המאור הגדול המספק לנו אור וחם , והמאפשר את קיומם של החיים על פני כדור הארץ . השמש שלנו אינה מן הכוכבים הגדולים ביותר ביקום . בהשואה לכוכבים אחרים , השמש היא כוכב ממצע בגדלו ובטמפרטורה שלו . רבים מבין הכוכבים המרחקים הנראים לנו בשמים כנקדות אור מנצנצות , גדולים מן השמש וחמים ממנה . יתכן שלאחדים מהם יש מערכות של כוכבי לכת משלהם ואולי אף קימים חיים על כמה מכוכבי לכת אלה . השמש - ממדים והרכב קטרה של השמש הוא 1,393,700 קילומטר ( בערך פי 100 מקטר כדור הארץ ) . המסה שלה גדולה פי 330,430 ממסת כדור הארץ ונפחה גדול פי מיליון . הטמפרטורה על פני השמש היא כ - 6,000 מעלות צלסיוס , אך מניחים שבמרכזה היא מגיעה לכ - 15 מיליון מעלות צלסיוס . בעזרת מדידות ספקטרוסקופיות של אור השמש הצליחו האסטרונומים לעמד על הרכבה . הם מצאו כי בשמש ישנם לפחות 60 יסודות , אך רבם מהוים רק חלק זעיר ממסת השמש . החמר המצוי בשמש הוא בעקרו תערבת של הגזים מימן והליום . השכבה החיצונית של השמש , המכנה פוטוספרה , היא גז דליל יחסית , אך בתוך השמש הלחץ גדול והחמר דחוס יותר . ב...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ