שמרים פטריות חד - תאיות הנמנות עם בת - מערכת פטריות הנארית . השמרים הם אחד ממיני הפטריות המפרקות חמר אורגני כדי ליצר את חמרי המזון שלהן ולספק אנרגיה לפעלת גופן . קרוביהם הם העבש הכחל , שממנו מיצרים פניצילין , פטריות הקמחון הפוגעות בגדולי שדה רבים ועוד סוגים רבים . תא השמר הוא תא קטן הנראה רק מבעד למיקרוסקופ . צורתו סגלגלה ואפשר לראות בתוכו גרעין , חלליות וטפות שמן . בתנאים נוחים הוא קולט את מזונו מן הסביבה המימית שבה הוא חי וגדל עד שהוא מגיע לגדלו המרבי . בשלב זה מתחילים להופיע על פניו נצנים קטנים , המתפתחים לתאי שמרים ונתקים מתא האם שעליו נוצרו . בתנאים של חם מתאים , שפע מזון ואורור , יכולה אכלוסית שמרים להכפיל את עצמה בתוך ארבע שעות . ואכן , בתעשית השמרים מגדלים את השמרים בתנאים כאלה , והם מתרבים במהירות . השמרים מתרבים במהירות רבה בתנאים של לחות , חום , מזון בשפע ואוורור . תהליך ההתרבות שלהם הוא אל - מיני , בדרך ההנצה . תא השמר הזעיר גדל וניצנים מתחילים להופיע עליו . הגרעין שבו מתארך , נכנס אל הניצן ומתפצל . כך נוצרים שני תאים עצמאיים , הגדלים ומגיעים במהירות לממדי תא האם , ואז מתחל...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ