שמעיה ואבטליון הזוג הרביעי בחמשת ה " זוגות " של חכמי ישראל . השנים חיו בירושלים במאה ה"ו לפני הספירה . שמעיה היה נשיא הסנהדרין ואבטליון אב בית - הדין . לפי מסרת המצויה בתלמוד הבבלי , שמעיה ואבטליון היו גרים או בני גרים , והעם אהב והעריץ אותם . לפי מסכת אבות , היתה המימרה השגורה בפיו של שמעיה : " אהב את המלאכה ושנא את הרבנות". שניהם כנו בפי תלמידם הלל הזקן " גדולי הדור " ו " גדולי עולם". חוץ ממקרה אחד - תמיד נמסרו ההלכות בשם שניהם . הלל הזקן זוגות סנהדרין תקופת המשנה והתלמוד  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ