שמעון הצדיק כוהן גדול בימי הבית השני . שמש בתפקידו ארבעים שנה , ונחשב לאחרון אנשי כנסת הגדולה . המסרת רואה בו מנהיג המצטין בחכמה ובמדות טובות . בימי שמעון הצדיק הכוהן הגדול היה גם ראש אזור ירושלים , שבו ישבו רב היהודים . ההיסטוריונים חלוקים בדעותיהם בשאלה אם התאר " צדיק " נתן לשמעון הראשון , שחי בסוף המאה ה - 4 וראשית המאה ה - 3 לפני הספירה או לשמעון השני , שחי בסוף המאה ה - 3 ותחלת המאה ה - 2 לפני הספירה . לפי המספר במסכת אבות , הוא שטבע את המימרה : " על שלושה דברים העולם עומד : על התורה , על העבודה ועל גמילות חסדים " . מסכת יומא מספרת , ששמעון יצא לקבל את פניו של אלכסנדר מוקדון בבואו לירושלים . כן מספר , כי שמעון הצדיק בנה מחדש את חומות ירושלים שנהרסו ( כפי הנראה במלחמה בין בית סלוקוס ובית תלמי ) . שמעון בן סירא מביא בספרו תאור מפרט של שמעון המשרת בקדש . תאורו , בשנויים קלים , מצוי גם בתפלת יום הכפורים . מספר על שמעון הצדיק ששמש בכהנה ארבעים שנה ונבא את מותו , לאחר שדמות , שהופיעה לפניו שנה - שנה בשעה שנכנס לקדש הקדשים ביום הכפורים , הופיעה לפניו לבושה שחרים ולא לבנים כמדי שנה . אלנס...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ