שמעון החשמונאי בנו של מתתיהו החשמונאי ואביו של יוחנן הורקנוס ה - ו . היה השליט החשמונאי הראשון שהכר על ידי אספת העם ביהודה כמנהיג היהודים , הוא וזרעו אחריו . שמש בתפקידו זה בשנים 142 - 135 לפני הספירה . שמעון הנהיג את העם ביהודה לאחר שאחיו , יונתן החשמונאי , נלכד בערמה על ידי המצביא הסלוקי טריפון מדי שנה בל - ג בעומר נערכת במירון הילולה לכבודו של רבי שמעון בר יוחאי , הקבור למרגלות ההר . המסורת מייחסת לרשב"י את כתיבת ספר - הזוהר : ויש אף המצביעים על המערה בפקיעין , שבה הסתתר עם בנו שלוש - עשרה שנים . ונרצח ב - 142 לפני הספירה . יריבו של טריפון המורד בסוריה היה המלך הסלוקי דמטריוס ה - 2 . שמעון תמך בו והוא שחרר את יהודה ממסים וכך היא זכתה בעצמאות מלאה . משנה זו החל מנין השנים לפי השליטים מבית חשמונאי . מנהיג מדיני , מצביא וכוהן גדול בשנת 140 לפני הספירה התכנסה בירושלים אספת עם שבה נאמר כי " היהודים והכוהנים נאותו ששמעון יהיה מנהיגם וכוהן גדול לעולם . עד אשר יקום נביא אמת . והוא יהיה מצביאם וידאג למקדש והכל ישמעו לו , ובשמו יכתבו כל החוזים בארץ והוא ילבש ארגמן וישא זהב " ( ספר מקבים א ' י...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ