שמעון בר יוחאי ( רשב"י ) מחשובי התנאים וגדולי ההלכה במחצית המאה ה - 2 לספירה . היה מתלמידיו של רבי עקיבא . רבי שמעון בר יוחאי נולד בגליל ומת במירון שליד צפת . האגדה מספרת , כי הרומאים רדפו אותו משום שדבר בגלוי בגנותם . הוא ברח והסתתר במשך שלוש - עשרה שנה במערה יחד עם בנו אלעזר , שהיה אף הוא תנא מפרסם . לפי האגדה נזונו בכל אותן שנים בחרובים ובמים בלבד . בגלל התזונה הלקויה התכסה גופם בפצעים , ולאחר שיצאו מן המערה , התרחצו בחמי טבריה ונרפאו . רבי שמעון בר יוחאי עשה את טבריה מרכז של תלמידי חכמים . הוא כנס סביבו תלמידים רבים ויסד ישיבה שהתפרסמה בחשיבותה . בשנותיו האחרונות הוא יצא לרומא לבקש את בטולן של הגזרות נגד היהודים ואף הצליח בשליחותו . שמעון בר יוחאי דן כמעט בכל ענפי ההלכה . שמו נזכר במשנה יותר משלוש מאות פעם . רבי יהודה הנשיא עורך המשנה , שהיה מתלמידיו , מביא הרבה מדבריו . גישתו היתה מתונה ועל פי רב פסק לקלא ( להקלת הדין ולא להחמרתו ) . לפי האגדה היה בעל מופת ( עושה נסים ) והמקבלים מיחסים לו את חבור ספר הזהר , בנגוד לדעת החוקרים . הוא נפטר ביום לג בעמר ונקבר במירון . עם התחדשות הקבלה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ