שמעון בן שטח מראשי החכמים ונשיא הסנהדרין בימי אלכסנדר ינאי ואשתו - יורשתו שלומציון , חי במאה ה - 1 לפני הספירה . שמעון בן שטח היה אחיה של המלכה שלומציון , ובזכות זו התקרב אל חצר המלכות ונהנה מחסדו של אלכסנדר ינאי . באותה עת היתה הסנהדרין מרכבת כמעט כלה מצדוקים , ושמעון היה הפרושי היחיד בה . אף על פי כן עלה בידו לגרש את הצדוקים ולהחליפם בפרושים . אחר כך הוא הזמין את הפרושים , שהגלו לאלכסנדריה שבמצרים בימי מלכותו של יוחנן הורקנוס , לשוב לארץ . ביניהם היה יהושע בן פרחיה , שהיה נשיא הסנהדרין . יהושע נבחר שוב לנשיא , ושמעון היה לסגן הנשיא . אחרי מות יהושע נבחר שמעון בן שטח מחדש לנשיא הסנהדרין . הוא ויהודה בן טבאי היו ה " זוג " השלישי ב " זוגות " גדולי החכמים באותה תקופה . שמעון בן שטח הצטין בישרו ובתקיפותו ולא שנה ממנהגו אפלו כלפי המלך , דבר שהעכיר לזמן - מה את היחסים ביניהם . הוא נודע בדאגתו לחנוך הילדים והורה " שיהו התינוקות הולכין לבית - הספר"( כתבות , ח יא ) . בגלל רבוי הגרושין בתקופתו תקן את ה " כתבה " הנתנת לאשה בכלולותיה . הכתבה מטילה חובות כספיות על הבעל ונועדה להרתיעו ממתן גט לאשתו...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ