שמעון בנם השני של יעקב ולאה . אבי אחד משנים - עשר שבטי ישראל , שהתנחל בנגב הצפוני והצפון - מערבי . משערים כי שבט שמעון חדר למרכז הארץ במאה ה - 3 ר לפני הספירה . יחד אתו חדרו שבטים נוספים מצאצאי לאה , שהיו כנראה רועים והוו את הגל השני של הכבוש הישראלי שהתחיל בתקופת האבות והסתים בימי דוד . אחר כך הצטרף שבט שמעון לשבט יהודה ופנה אתו דרומה . בתם מסע הכבושים התנחלו בני שמעון בסביבות באר - שבע , בתוך נחלת שבט יהודה ( יהושע יט א ) . התמזגותו של שמעון בשבט יהודה באה לידי בטוי בברכת משה , שכן שבט שמעון הוא היחיד שאינו נזכר בה . גם ברכת יעקב משקפת את מצבו של שבט שמעון , ורואה בזה גמול על התגובה הנמהרת שלו ושל לוי אחיו במעשה שכם בן חמור בדינה אחותם ( בראשית לד ) . וכדברי הברכה : " שמעון ולוי אחים , כלי חמס מכרותיהם , בסודם אל תבוא נפשיי בקהלם אל תחד כבודי ... אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל"( בראשית מט ה - ז ) . יהודה יעקב כבוש הארץ והתנחלות השבטים לאה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ