" שמע " כנוי לשלוש פרשיות בתורה , שכל איש מישראל מצוה לקרא פעמים ביום , בשחרית ובערבית , לפני תפלת שמונה * עשרה . הפרשיות הן : דברים ו ד - ט ; דברים ו יא יג - כא , ובמדבר טו לז - מא . הראשונה בהן פותחת במלים " שמע ישראל ה ' אלוהינו ה'אחד", ועל כן נקראת התפלה כלה " קריאת שמע". בפסוק הראשון של קריאת שמע מצהיר היהודי על אמונתו ועל מסירות נפשו לדתו . יהודים שמתו על קדוש השם קראו פסוק זה לפני מותם , ועליהם נאמר כי יצאה נשמתם ב " אחד". את הפסוק הזה אומרים גם בסיומה של תפלת נעילה ביום הכפורים . קריאת שמע הפכה לסמל לנאמנותו של היהודי לאלוהיו ולנכונותו למות למענה . קדוש השם שמונה - עשרה תפלה  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ