שמן נוזל סמיך , חלקלק ודביק המכיל חמצות שמניות . השמן מופק מצמחים , מבעלי - חיים , ממשקעים מינרליים - למשל מנפט ומביטומן - או מיצר בתעשיה כימית . לשמן יש שמושים רבים , ביניהם מאכל ( תבול , בשול וטגון ) , מאור , סיכה ובערה , וכן בתעשית התמרוקים , הצבעים והתרופות . השמן הוא חמר דליק בדרך כלל , שאינו מסיס במים אלא בממסים אורגניים . כשמזקקים אותו הוא לרב צלול . לשמן תכולת אנרגיה גבוהה , פי שנים ביחידת משקל מאשר בחלבונים ובפחמימות . הוא משמש מקור אנרגיה לאדם , לבעלי - החיים ולצומח . השמן שבזרעי הצמחים משמש מקור אנרגיה לנבט . בחי הוא משמש גם כשנבת בדוד מפני הקר , ובצמחים הוא מקטין את שעור התאדות הנוזלים שבהם . השמנים נחלקים לפי שמושיהם לשמני מאכל , ולשמני סיכה של הגוף ושל המכונות . סיכת הגוף משמשת לעדונו , ואלו סיכת המכונות נועדה לצמצם את הבלאי והחכוך בין החלקים . חלקה אחרת היא לפי מקורותיהם של השמנים : מן הצומח , מן החי ושמנים סינתטיים ( מלאכותיים ) המופקים בדרך תעשיתית . שמני המאכל מופקים בעקר מן הצומח . כיום הולך וגובר השמוש בשמנים סינתטיים לשם סיכה . שמן מן הצומח שמן צמחי מפיקים מצמחים ש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ