שמות , ספר הספר השני בחמשת חמשי התורה . הוא נקרא כך בשל פתיחתו - " ואלה שמות בני ישראל הבאים מצרימה". ספר שמות ממשיך בתאור המארעות המספרים בספר בראשית . הוא מתאר את התקופה המתחילה במות יוסף ומסתימת בקבלת החקים והמצוות ובהקמת המשכן . חלקו הראשון של הספר מכיל את הפרקים א - יח . חלק זה הוא ספורי היסטורי , המתאר את יציאת מצרים ואת המארעות שקדמו לה . הוא סוקר את נדודי ישראל במדבר עד מתן תורה . במרכז העלילה הזאת נצבת דמותו של משה . בחלק זה מובא גם הקטע השירי , " שירת הים", המתאר את צליחת ים סוף . בחלק השני של הספר ( פרקים יט - כד ) מתאר מעמד הר סיני ומובאים החקים שנתן ה'לישראל במעמד זה באמצעות משה נביאו . החלק השלישי של הספר ( פרקים כה - מ ) מתאר את בנית המשכן , את מצוות הפלחן הכרוכות בו ואת החקים המחיבים את המשמשים בקדש . בחלק זה כלול גם הספור על אודות עגל הזהב ( פרק לב ) . יש הסוברים , כי ספור זה נכתב בתקופה מאחרת ומשקף את ההתנגדות לפלחן עגל הזהב , שהיה נפוץ בישראל בתקופות שונות . הר סיני חנוורבי יציאת נוצרים נושה נותן תורה עגל הזהב פלחן ונלי פלחן שקנאים מעופפים מעל שמורת החולה , שנועדה לש...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ