שמורת טבע שטח אדמה , שבו נשמר הנוף הטבעי הקים של החי , הצומח והדומם . חק מיחד אוסר פגיעה בכל המצוי בשטח שהכרז כשמורת טבע . יעודן של שמורות הטבע הוא לשמר על הטבע מפני פגיעה ישירה כמו ציד , קטיפת פרחי בר וכדומה , ומפני פגיעה עקיפה הנגרמת על ידי עבוד חקלאי , בניה , תעשיה המזהמת את הסביבה וכדומה . שמורות הטבע מבטיחות את המשך קיומם של מינים נדירים של בעלי - חיים וצמחים , ומאפשרות לחוקרים שמורות טבע וגנים לאומיים ברחבי ישראל . להכיר וללמד עליהם בבית הגדול הטבעי שלהם . השמורות הן גם אתרי טבע ונוף , המושכים אליהם המוני בני אדם לבלוי ולנפש . חשיבותן כ " ראות ירקות " המספקות חמצן הולכת וגוברת בשנים האחרונות , ככל שמחריפים תהליכי העיור וזהום הסביבה . שמורות טבע בעולם ובישראל שמורת הטבע הראשונה בעולם היתה פרק ילוסטון בארצות - הברית , שהכרז כפרק לאמי בשנת 1872 . בשנת 1909 הכרז הפרק הלאמי הראשון בשויץ . הפעילות הנרחבת להגנת הטבע ולהכרזת שמורות טבע החלה רק לאחר מלחמת העולם הראשונה . בעשרות השנים האחרונות הכרזו הפרקים הגדולים באפריקה כשמורות טבע ונחקקו חקים להגנת הטבע במדינות שונות . אפין של שמורות הט...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ