" שמונה - עשרה " חלק תפלה מן החשובים ביותר בדת היהודית , הנאמר בתפלות שחרית , מנחה ומעריב . תפלת " שמונה - עשרה " נקראת גם " תפלה " סתם או " עמידה", משום שאומרים אותה בעמידה . תפלת " שמונה - עשרה " מרכבת משלוש חטיבות עקריות : שלוש הברכות הראשונות הידועות יחד בשם " שבח", שעקרן אמירת שבח לאלוהים ; שלוש הברכות המסימות , הידועות יחד בשם " הודאה " ועקרן הודיה ; וחטיבה אמצעית הכוללת שלוש - עשרה ברכות , הנאמרות בימי חל בלבד ועקרן בקשות . ברכות ה " עמידה " מנסחות בגוף ראשון רבים ( מלבד " אלוהי , נצר") כדי לבטא את תפלת העם כלו . שמונה - עשרה - ולמעשה , תשע - עשרה - הברכות שהקנו לתפלה את שמה , לא כנסו בבת אחת ונכרת בהן השפעת המצב המדיני והכלכלי בזמנים שבהם חברו . לפי המסרת חברה התפלה על ידי אנשי כנסת הגדולה . ואכן , מקצת הברכות הן מאותה תקופה - ימי הבית השני . ברכות אחרות נוספו במרוצת הדורות , ומהן שנערכו מחדש אחרי חרבן הבית השני . אחת הברכות , " ברכת המינים " המכונת נגד הכופרים , הכנסה לתפלה על ידי רבן גמליאל מיבנה . בבבל נוספה עליה " ברכת דוד", ובכך הגיע מספר הברכות לתשע - עשרה . אולם שמה של ה...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ