שלמה מלך ישראל במאה ה - 10 לפני הספירה . המלך עוד בחיי אביו , ומלך ארבעים שנה על הממלכה הגדולה שירש ממנו . בונה בית - המקדש הראשון ובעל מעמד רם בעולם העתיק . המקרא מתאר אותו כחכם מכל אדם . לאחר מות אבשלום , בכור בניו של דוד , נסה אדניה בן חגית לרשת את המלוכה . אולם בהתערבותם של נתן הנביא ושל בת - שבע אמו , המלך שלמה עוד בימי אביו דוד . חכם מכל אדם המקרא מיחס לשלמה חכמה ותבונה יוצאות דפן . זו אולי הסבה לכך , שיחסה לו גם כתיבתם של ספרי המקרא שיר השירים , משלי וקהלת , וכן של שני מזמורים בספר תהלים . האגדה מספרת , כי אלוהים נראה לשלמה בחלום הלילה ואמר : " שאל מה אתן לך ? " חשב שלמה : אם אבקש כסף וזהב ואבנים טובות ומרגליות - אקבל . אבל אם אבקש חכמה - הכל כלול בה . אמר לו אלוהים : " חכמה שאלת ולא את נפש אויביך או עשר ונכסים , לכן החכמה והידע יהיו לך , ועל ידיהם הכל יהיה לך". ממלכתו השתרעה " מן - הנהר ( פרת ) ... ועד גבול מצרים ... כי - הוא רודה בכל עבר - הנהר , מתפסח ( שליד הפרת ) ועד - עזה ..."( מלכים א , ה א - ד ) . כן עלה בידו לספח את ממלכת חמת ואת תדמור . רק ארם דמשק הצליחה לפרק את עלו ;...  אל הספר
אנציקלופדיה אביב בע"מ